Het is fijn als u voorafgaand aan het eerste gesprek wat achtergrondinformatie toestuurt. Dit zorgt voor een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van het gesprek. Voelt u zich zeker niet verplicht alle vragen te beantwoorden. Als u het prettiger vindt de informatie mondeling over te dragen, is hier in het gesprek uiteraard gelegenheid voor. De gegevens in deze vragenlijst zijn alleen bedoeld ter ondersteuning van mogelijke coaching. Niets in dit document wordt zonder uw toestemming met derden gedeeld.